Betrouwbaarheid enquete

meer lezen

Hoe kun je de betrouwbaarheid van enquêtes verbeteren?

Wanneer je kijkt naar kwalitatief onderzoek zoals bijvoorbeeld enquêtes, dan is betrouwbaarheid een term die al snel om de hoek komt kijken. Dit is een kritische factor waar wel echt goed naar zal moeten worden gekeken. Wanneer we naar kwantitatief onderzoek kijken, dan gaat het om harde cijfers, maar bij kwalitatief onderzoek is interpretatie veel belangrijker. Kwalitatief onderzoek is een stuk subjectiever en daarmee is betrouwbaarheid soms wel een lastig dingetje. Er zijn echter genoeg manieren om de betrouwbaarheid van een enquête te verbeteren.

Waar het bij betrouwbare enquêtes om draait

Bij dergelijke subjectieve onderzoeken zoals de enquêtes valt niet alleen de term betrouwbaarheid vaak, ook krijg je te maken met de term validiteit. Hierbij spreken we over de mate waarin het een enquête meet wat hij dient te meten, ofwel of de enquête de juiste informatie ophaalt uit het onderzoek.
Bij betrouwbaarheid gaat echter weer over de reproduceerbaarheid van een onderzoek. Wanneer je het onderzoek zou herhalen, zouden de resultaten dan het hetzelfde zijn?
Beide zijn bij beide vormen van onderzoek, zowel kwalitatief als kwantitatief van belang. Bij kwalitatief onderzoek wordt er echter weer een andere invulling aan het begrip betrouwbaarheid gegeven.

Een andere invulling voor betrouwbaarheid

Wanner je kijkt naar kwantitatief onderzoek, dan staan de vragen evenals de mogelijkheden tot antwoord vast. Mensen die aan de enquête meedoen kunnen dan kiezen uit opties als ‘’mee eens’’ of ‘’niet mee eens’’. Deze antwoorden kun je als onderzoeker enkel op één manier interpreteren.
Bij een kwalitatief onderzoek is dit echter weer heel anders. Daarbij staan de vragen vaak niet vast en de antwoorden mogen ingevuld worden zoals zij dat zelf willen. Hierbij vervul je als onderzoeker een veel actievere rol. Je ondervraagt de mensen direct en na afloop analyseer je de verkregen antwoorden, deze kun je weer op verschillende manieren interpreteren.
Kwalitatief onderzoek is dus een stuk subjectiever de kwantitatief onderzoek, maar dit wel echter niet zeggen dat kwalitatief onderzoek niet betrouwbaar is, integendeel.

Enquêtes voorzien van betere betrouwbaarheid

Representativiteit

Zorg voor een representatieve enquête. Dat wil zeggen, ieder onderdeel van de populatie waarop het onderzoek gericht is dient de kans te krijgen om in het onderzoek voor te komen. Richt je onderzoek op een breed aantal mensen binnen de populatie waarop het onderzoek gericht is.
Wanneer je bijvoorbeeld een enquête geeft en wilt testen of zwart de meest populaire autokleur is, dan moet ieder soort autobezitter de kans krijgen om in dit onderzoek voor te komen. De ondervraagden dienden dus allerlei verschillende soorten autobezitters te zijn.

Wees niet de enige die het onderzoek beoordeelt

Laat anderen ook kijken naar het onderzoek, wanneer meer mensen naar dezelfde enquête kijken, dan kun je allerlei diverse interpretaties en eventuele factoren die door jou over het hoofd waren gezien bij elkaar leggen en zo de kwaliteit van het onderzoek verbeteren.
Wanneer je bijvoorbeeld een enquête geeft en wilt testen of zwart de meest populaire autokleur is, dan moet ieder soort autobezitter de kans krijgen om in dit onderzoek voor te komen. De ondervraagden dienden dus allerlei verschillende soorten autobezitters te zijn.

Wees objectief in de vraagstelling

Wanneer je echt wilt dat een onderzoek kwalitatief goed in elkaar zit, dan dien je objectief te zijn in de vraagstelling. Deze vorm van objectiviteit dien je echt goed te bewaken!