Enquête

MEER lEZEN

Een enquête, wat is dat nu eigenlijk?

Velen horen het woord enquête wel eens voorbij komen en vragen zich tot de dag van vandaag nog steeds af wat dat nu precies inhoudt, een enquête

Wat is een enquête precies

Heel kort door de bocht is een enquête gewoon een manier waarop men onderzoek kan doen. Een ander woord voor enquête is ook wel bevraging. Dit woord wordt echter niet heel vaak door mensen gebruikt omdat het woord enquête algemeen bekender is en wijder geaccepteerd wordt.

Een enquête wordt gehouden door middel van een vragenlijst die aan meerdere personen wordt voorgelegd. Bij deze personen kan het gaan om een hele doelgroep, of het kan gaan over personen die worden gehaald uit een goede representatieve steekproef. Bij een onderzoek kan het zowel betrekking hebben op feiten evenals op meningen. Er kan bijvoorbeeld getest worden hoe veel mensen er verstand hebben van, of op de hoogte zijn van een bepaald onderwerp. Maar men kan ook testen, en dat is meestal het doel van een enquête, wat men ergens van vindt. De uitslag kan op zich een eigen functie hebben, maar meestal wordt deze gebruikt als steunpilaar voor andere soort data of gegevens.

Een enquête wordt meestal anoniem gehouden en het resultaat dat er uit komt rollen is meestal een gemiddelde van een bepaald aantal meningen. Of het resultaat van een enquête bevredigend is hangt af van de mate waarin het onderzoek representatief is.

In de politiek bestaat er ook zo iets als recht van enquête, hierbij mogen raadsleden en Kamerleden gebruikmaken van hun recht om een onderzoek te laten doen naar besluiten die in de Tweede Kamer genomen worden bij grote projecten.

Op verschillende  enqiete manier

Men kan op verschillende manier een enquête uitvoeren. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk als ook elektronisch. Elektronisch is de meest gebruikte manier van enquêteren. Je ziet soms wel eens een e-mailtje voorbijkomen of een advertentie op internet of je even een vragenlijst wilt invullen die maar weinig tijd inneemt. In dat geval heb je te maken met een enquête. Jouw mening wordt opgeslagen in een groter bestand, en uiteindelijk zal jouw uitkomst worden meegenomen op de uitkomst van een veel grotere steekproef te berekenen.

 

Misschien ben je al wel eens het slachtoffer geweest van een cameraploeg die vraagt om een paar korte vragen te stellen in de vorm van een interview. In dat geval heb je ook te maken met een enquête. Deze mensen willen weten hoe de gemiddelde betrokkene in een bepaalde situatie ergens over denkt. Dit willen zij op beeld brengen en dat willen zij tonen aan anderen om een beeld te schetsen van hoe de betrokkenen in een bepaalde situatie ergens in staan.